KHÓA HỌC RỬA XE CAO CẤP

Tham gia khóa học

Đào tạo rửa xe cao cấp 

Biết rửa xe từ cơ bản đến nâng cao 

Giảng viên

  • Trần Văn Minh

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí