ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Tham gia khóa học

Video đào tạo sử dụng phần mềm quản lý xưởng dịch vụ 

Sau khóa học bạn sẽ hiệu được cách vận hành sử dụng phần mềm QLDV 

Giảng viên

  • Nguyễn Đình Hải

    Anh
  • Trần Văn Minh

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí