ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Đào tạo phần mềm quản lý dịch vụ Mcar pro
Nguyễn Đình Hải
0 Đánh giá 10 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học này Bạn sẽ biết cách sử dụng phần mềm quản lý gara ô tô

Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn các bước thực hiện phầm mềm quản lý doanh nghiệp 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: - giới thiệu tông quan phần mềm 0:56
 • Bài 1.1: Giới thiệu phần mềm 1:34
 • Bài 2.1 : - hướng dẫn đăng nhập phần mềm trên máy tính 0:54
 • Bài 2.2 & 2.3 : - giao diện tông quan và quản lý dịch vụ trên máy tính 4:08
 • Bài 2.4 : Tiếp nhận dịch vụ trên máy tính 5:48
 • Bài 2.5 : Trạng thái Báo Giá và Các Biểu Mẫu 4:39
 • Bài 3: Giới thiệu sử dụng phần mềm trên điện thoại 9:13
 • Bài 3.1: HDPM Tiếp nhận dịch vụ trên điện thoại 16:04
 • Bài 3.2 : HD tiếp nhận khai báo xe mới vào lần đầu tiên - trên điện thoại
 • Bài 3.3 : Lập báo giá
 • Bài 5: Tiếp nhận dịch vụ 5:48
 • Bài 6: Quy trình Dịch vụ & các biểu mẫu 4:39
 • Bài 7 Hướng dẫn sử dụng phân mềm điện thoại
 • Bài 8: Hướng dẫn tiếp nhận dịch vụ trên điện thoại những xe đã có lịch sử tại xưởng dv
 • Bài 9: Hướng dẫn tiếp nhận xe mới vào làm dịch vụ lần đầu tại xưởng dv
 • Bài 10: Lập báo giá trên điện thoại
 • Bài 12: Lập lệnh sửa chữa
 • Bài 13: Lập phiếu xuất kho
 • Bài 14: Nghiệm thu và quyết toán sửa chữa
 • Bài 15: Xe Xuất xưởng
 • Bài 12: quy trình dịch & quy trình lập các chứng từ báo cáo

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đình Hải
10 Học viên 1 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 53 phút
Giáo trình: 21 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC