PHƯƠNG PHÁP COACHING TRONG DOANH NGHIỆP

Phương pháp huấn luyện đào tạo trong doanh nghiệp , thông qua bài học này dúp cho chúng ta hiểu được phương coaching hiểu quả , và tránh những sai lầm trong việc đào tạo coatching
Trần Văn Minh
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO COACHING 

MỤC TIÊU 

Hiều được nguồn động lực phần lớn của nhân viên 

Biết được thế nào là huốn luyện tốt trong doanh nghiệp 

“ Coatching là phương pháp cộng tác , không chỉ đạo nhằm tăng hiệu quả công việc , dựa trên việc thiết lập mục tiêu hiệu quả chung ,ý kiên phản hồi cá nhân , và một mối qua hệ lâu diài ,hộ trợ lẫn nhau “ 

CÁC YẾU TỐ ĐỘNG LỰC

 Khi bạn hỏi điều gì ? là động lực thúc đẩy hàng đầu ? Hầu hết mọi người đều trả lời tiền Bạc và Địa vị 

Thực sự là cả 2 thứ đó đều xếp thứ hạng thấp trong danh sách các nguồn động lực Nói như vậy không có nghịa răng tiền bạc và địa vị không quan trong , nhưng nó chỉ đúng với 1 vài người . 

Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn có 5 yếu tố khác nhau nó tạo động lực cho họ tại nơi làm việc 

ĐIỀU GÌ ? TẠO ĐỘNG LỰC 

ĐIỀU NÀY LIÊN QUAN GÌ ĐẾN COACHING 

CÂU TRẢ LỜI KHÁ ĐƠN GIẢN : 

Một nhà huấn luyện giỏi sẽ đề cập đến 5 yếu tố này trong những cuộc trò chuyện hàng ngày với nhân viên của họ .

 Ý NGHỊA  ,Kết quả , Thử thách ,Tôn trọng & công nhận , Kiểm soát 

CÁC KHÁI NIỆN SAI LẦM VỀ COACHING 

1. Coaching cần rất nhiều thời gian 

2. Coaching giống như 1 hành động kỷ luật 

3 . Coaching là hướng dẫn người khác phải làm gì .

 Nếu như những khái niệm trên đây đều sai lầm , thi đâu mới là khái niệm đúng của Coaching ? 

 

VẬY COACHING LÀ GÌ ? 

Coaching nghĩa là làm việc trên tinh thần hợp tác với người khác , mà không nhất thiết phải chỉ đạo họ , điều này đòi hỏi 2 bên cần hoát động dựa trên các mục tiêu đã thông nhất và mang lại lới ích cho cả cá nhân và công ty . việc hoàn thành các mục tiêu này là những ý kiến phản hồi liên tục mang tính hộ trợ lẫn nhau . 

 

Giới thiệu khóa học

Bài học này danh cho cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp , hặc bộ phận đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp 

dúp cho chúng ta hiểu được phương pháp coatching hiệu quả , tránh những sai lầm đáng tiếc trong qua trình đào tạo nhân sự .

Nội dung khóa học

  • Bài 1: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP 4:28
  • Bài 2: QUY TẮC CƠ BAN COACHING TRONG DOANH NGHIỆP 5:01
  • Bài 3: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO QUY TẮC CƠ BẢN COACHING TRONG DOANH NGHIỆP 5:52

Thông tin giảng viên

Trần Văn Minh
38 Học viên 12 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ĐÀO TẠO PHỦ NANO KÍNH
Trần Văn Minh
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 3 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC